8.4.2014

Kontakty

Název střediska: Junák – český skaut, Středisko Bruntál, z. s.
IČ: 63730979
Adresa: Pod vrbami 24, 79201 Bruntál
E-mail: bruntal@skaut.cz
FB: https://facebook.com/SkautBruntal
Instagram: https://instagram.com/SkautBruntal

Příháška a evidenční list mladšího člena:

(pro registraci nového člena je zapotřebí oba dokumenty řádně vyplnit a podepsané předat vedoucímu oddílu nebo naskenované zaslat na mail)

Adresa peněžního účtu:

115-3472410247/0100

Vedoucí střediska: Milan Buček
tel: 731 302 645

Vedoucí skautů (chlapci a dívky ve věku 11-15 let)
Vedoucí vlčat (chlapci 7-12 let)
Vedoucí světlušek (dívky 7-12 let)