Skautské středisko Bruntál je malé středisko v podhůří Jeseníků čítající 72 členů.

Oddíly

Momentálně máme čtyři oddíly:

Světlušky

Jsou holky ve věku od 6 do 12 let.
Letos se schází ve středu od 16:00 do 18:00.

Vlčata

Jsou kluci ve věku od 6 do 12 let.
Letos se schází ve středu od 16:00 do 18:00

Skautky a skauti

Holky nebo kluci od 11 do 15 let.
Letos se schází ve čtvrtek od 16:00 do 18:00.

Roveři a rangers

Roverský kmen je volné uskupení všech skautek a skautů starších 15 let.
Nemají pevné termíny schůzek, ale valná většina členů tohoto oddílu se stará o celkový chod střediska. Dále se schází především na domluvených akcích.

Klubovna

Naše klubovna se nachází na adrese: Pod Vrbami 24, Bruntál.

Více informací najdete na samostatné stránce