14.1.2018

Oddíly

Momentálně máme čtyři oddíly:

Světlušky

Jsou holky ve věku od 6 do 10 let.
Letos se schází ve středu od 16:00 do 18:00.

Vlčata

Jsou kluci ve věku od 6 do 10 let.
Letos se schází ve středu od 16:00 do 18:00

Skautky a skauti

Holky nebo kluci od 10 do 14 let.
Letos se schází v pátek od 16:00 do 18:00.

Roveři a rangers

Roverský kmen je volné uskupení všech skautek a skautů starších 15 let.
Nemají pevné termíny schůzek, ale valná většina členů tohoto oddílu se stará o celkový chod střediska. Dále se schází především na domluvených akcích.